aktualności

Metoda SMART – czyli jak sprytnie formułować cele

Sporo mówimy o motywacji. Nowy Rok – Nowi My. Początek roku może – ale nie musi – być odpowiednią chwilą na wyznaczanie celów. Tak naprawdę możemy wyznaczać je sobie w każdej chwili: w marcu na marzec następnego roku, w dniu naszych urodzin albo pierwszego dnia wiosny. To zależy tylko od nas. Ważne jest jednak, zanim zaczniemy wyznaczać sobie cele na przyszłość, rozliczenie się z przeszłością, czyli tym, co mieliśmy zrobić.

Po co w ogóle wyznaczać cele?

Posiadanie celów jest bardzo pomocne z kilku powodów:

  1. Realizacja celów daje ogromną satysfakcję i sprawia, że jesteśmy bardziej szczęśliwi.
  2. Dzięki nim możemy osiągnąć więcej i szybciej. Mamy szansę odnieść sukces.
  3. Cele pozwalają dłużej wytrwać w działaniu. Ograniczają nawyk lenistwa i prokrastynacji.
  4. Cele skłaniają nas do tworzenia planów. Dzięki nim może być nam łatwiej znaleźć ścieżkę, którą chcemy iść.
  5. Last but not least – cele mogą pomóc nam w realizacji marzeń, które chyba każdy z nas ma 🙂

Metoda SMART

Kluczowe w procesie ustalania celów jest ich właściwe sformułowanie. Metoda SMART to metoda, która może pomóc nam zwiększyć szanse na realizację celu. O tym jak działa, przeczytacie poniżej. 

Smart to z angielskiego słowo oznaczające bystry, sprytny. Przenosząc to na metodę, o której dziś piszę, dokładnie takie mają być nasze cele. Każda litera jest skrótem od określonej cechy i tak:

  • Skonkretyzowany (ang. Specific) –  cel musi być konkretny, musimy jasno wiedzieć czego dotyczy, co chcemy osiągnąć, po co chcemy to osiągnąć i w jaki sposób to zrobić. Nie może być zbyt ogólnikowy, nie powinien też pozostawiać miejsca na żadne interpretacje. Czasem warto, aby cel był oparty na konkretnych liczbach, wielkościach czy wartościach.

Przykład:

Ogólny cel – “Chcę schudnąć” będzie konkretniejszy jeśli założymy, że będzie to: “Chcę schudnąć 10 kg ćwicząc, żeby czuć się zdrowiej”.

  • Mierzalny (ang. Measurable) – cel musi być możliwy do zmierzenia, przede wszystkim chodzi tu o stopień jego realizacji. Jeśli ktoś nas zapyta, w jakim stopniu zrealizowaliśmy cel, to powinniśmy z łatwością podać odpowiedź. Ważne jest, abyśmy mieli jasność, co do tego po czym poznamy, że cel został osiągnięty. Powinniśmy monitorować też jego etapy, tak aby łatwiej było zauważyć nam osiągnięte postępy. 

Przykład:

“Chcę schudnąć 10 kg ćwicząc, żeby czuć się zdrowiej. Będę trenować 3 razy w tygodniu po 1 h”.

  • Atrakcyjny (ang. Attractive) – dobrze, jeśli cel będzie dla nas chociaż w jakimś stopniu wyzwaniem albo wykonanie go przyniesie nam korzyści. Cel nie może być zbyt łatwy, gdyż jego realizacja nie da nam satysfakcji. Musi wymagać od nas trochę czasu i poświęceń, wtedy radość z jego osiągnięcia będzie jeszcze większa. W tym punkcie przydatne może być wypisanie wszystkich czynników, które będą kierować nami, by dążyć do osiągnięcia celu.

Przykład:

“Chcę schudnąć 10 kg ćwicząc, żeby czuć się zdrowiej. Będę trenować 3 razy w tygodniu po 1 h. Myślę, że dzięki temu będę też miała lepszą kondycję”.

  • Realny (ang. Realistic) – cel musi być po prostu możliwy do osiągnięcia. Nie ma sensu formułować zbyt trudnych i nierealnych celów, bo nie będziemy w stanie im podołać. Warto się zastanowić, czy mamy czas, siły i możliwości na jego realizację. Musimy wiedzieć, że cele możemy mieć wielkie, ale jeśli są nierealne, to bardziej zniechęcają niż motywują nas do działania.

Przykład:

“Chcę schudnąć 10 kg ćwicząc, żeby czuć się zdrowiej. Będę trenować 3 razy w tygodniu po 1 h. Tyle mam wolnego czasu i na tyle szacuję swoje siły. Myślę, że dzięki temu będę też miała lepszą kondycję”.

  • Terminowy (ang. Timely) –  cel musi być określony w czasie. Ustalenie konkretnego terminu realizacji pomoże zmobilizować się bardziej do działania i uniknąć odkładania na później. Jeśli cel nie będzie określony, może rozmyć się w czasie albo zwyczajnie możemy o nim zapomnieć. Ustalając termin starajmy się, żeby był jak najbardziej optymalny. Nie za długi, ani zbyt krótki. 

Przykład:

“Chcę schudnąć 10 kg ćwicząc, żeby czuć się zdrowiej. Będę trenować 3 razy w tygodniu po 1 h. Tyle mam wolnego czasu i na tyle szacuję swoje siły. Myślę, że dzięki temu będę też miała lepszą kondycję. Trzymając się zasad powinnam schudnąć do początków wakacji”.

Podsumowanie

Wyznaczanie sobie celów, zarówno tych życiowych jak i zawodowych, ma pozytywny wpływ na naszą motywację do działania i rozwój. Warto więc je sobie wytyczać. Metoda SMART pozwala jasno, precyzyjnie i zrozumiale określić cele. I wydaje się być skuteczna. Zatem – do dzieła! Pamiętajcie, cele mają moc! 🙂

blog

Dużo się u nas dzieje, bądź na bieżąco!