aktualności

Metoda Walta Disneya – innowacyjna burza mózgów niczym z bajki

Postaci Walta Disneya chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Był nie tylko legendą przemysłu filmowego, ale także kreatywnym umysłem i wynalazcą o szerokim strategicznym spojrzeniu na biznes. Zbudował udane imperium w oparciu o swoją kreatywność i świetne pomysły. Jego innowacyjna technika pracy przyczyniła się do powstania popularnej metody kreatywności – zwanej metodą Walta Disneya. 

Na pierwszy rzut oka nazwa sugeruje, że wymyślił ją sam Walt Disney, jednak to założenie nie jest do końca poprawne. Metoda to dzieło Roberta Diltsa, autora, trenera i konsultanta w dziedzinie programowania neurolingwistycznego, który na bazie wywiadów z przyjaciółmi i współpracownikami Disneya opracował i opisał w formie modelu, strategie Walta Disneya. Jak działa ta metoda kreatywności i kiedy możemy ją zastosować, przeczytacie poniżej. 

Na czym polega Metoda Walta Disneya?

Metoda Disneya to technika kreatywności oparta na koncepcji odgrywania ról. Celem jej jest ocena realności projektów i przedsięwzięć zarówno biznesowych, jak i prywatnych, spojrzenie na problem z różnych perspektyw, punktów widzenia: marzyciela, realisty oraz krytyka. 

Metodę Walta Disneya można stosować zarówno samodzielnie, jak i w zespole. W tym drugim przypadku należy podzielić grupę na trzy zespoły, z którego każdy przyjmuje inną perspektywę.

Czym w technice Walta Disneya charakteryzują się poszczególne perspektywy?

Zanim wcielimy się w konkretną rolę, powinnyśmy stworzyć sobie odpowiednie warunki, czyli przejść przez proces zakotwiczenia. Musimy pamiętać, że każda z tych perspektyw powinna być osobnym etapem planowania i każdej powinny towarzyszyć inne stany emocjonalne. 

Marzyciel

W tej roli zakładamy, że wszystko jest możliwe. Nie przejmujemy się żadnymi ograniczeniami. W maksymalnym stopniu uruchamiamy pokłady kreatywności, pozytywnych myśli. Marzyciel nie widzi zagrożeń i problemów, zakłada idealne rozwiązanie. Doświadczenie pokazuje, że ta rola jest szczególnie łatwa dla osób wizjonerskich, myślących twórczo. Jak Disney 🙂

Realista

W tym kroku studzimy nieco zapał i podchodzimy realnie do sytuacji. Przyda się tu chłodna kalkulacja i trzeźwy umysł. Analizujemy, które z pomysłów marzyciela są realnie możliwe do wykonania. Jakie zasoby są dostępne, jakie koszty są rozsądne, ile to zajmie czasu, po czym poznamy, że osiągnęliśmy cel? Realista jest pragmatycznym wykonawcą. Jeśli chodzi o liczby, to jest to właściwe miejsce lub rola.

Krytyk

Podczas tej roli próbujemy spojrzeć na pomysł, problem z perspektywy zagrożeń, ryzyk i ograniczeń. Krytyczne zadawanie pytań jest tutaj koniecznością. Gdzie pomysły mają swoje słabe punkty, co jeszcze zostało pominięte, a co może pójść nie tak, co może nas zaskoczyć? Krytyk ma prawo do snucia najczarniejszych wizji, radykalnego malkontenctwa.

Gdzie można zastosować tę technikę?

Różne perspektywy ról mają tę zaletę, że metoda może być stosowana w prawie wszystkich obszarach, np. do:

  • konkretyzacji celów i wizji
  • rozwiązywania problemów i konfliktów
  • generowania pomysłów
  • wspierania decyzji
  • rozwoju produktów i usług
  • poszukiwania innowacji
  • rozwoju nowych opcji zawodowych w planowaniu kariery

Podsumowanie 

Główną ideą metody Walta Disneya jest myślenie o problemie lub pytaniu z perspektywy wszystkich trzech ról, generowanie i udoskonalanie pomysłów. Zaczynając od marzyciela, tworzymy wizje i pomysły bez ich oceniania. Powstałe pomysły są następnie przekształcane w roli realisty w taki sposób, że stają się ambitnymi, ale możliwymi do realizacji działaniami lub koncepcjami. Działania i koncepcje są następnie ponownie sprawdzane w roli krytyka. Cykl ten można powtarzać, aż wynik spełni wymagania i wyznaczone cele lub pojawią się nowe istotne wyniki. A więc działajcie! Walt Disney dzięki tej metodzie przechodził od wizji i marzeń do rzeczywistości 🙂

blog

Dużo się u nas dzieje, bądź na bieżąco!