aktualności

Moc doceniania – kilka słów o aplikacji TeamToolbox, którą wdrożyliśmy w Sempai

W Sempai staramy się doceniać siebie wzajemnie. Wierzymy, że przekłada się to na wspólne poczucie zadowolenia z pracy i z pewnością pomaga utrzymać dobre relacje w zespołach. I właśnie w trosce o team spirit, a także dlatego, że w związku z pandemią wielu członków naszego zespołu pracuje zdalnie i mamy niewiele okazji do spotkań na żywo, wdrożyliśmy w naszej agencji aplikację TeamToolbox.  

Czym jest aplikacja TeamToolbox?

Jak określają ją pomysłodawcy, to zbiór narzędzi, które pozwalają budować przyjazne środowisko pracy w oparciu o wzajemne docenianie, skrojone na miarę motywowanie, ciągły feedback, bieżącą komunikację. Koncepcja oparta jest na idei pioniera Management 3.0 – Jurgena Appelo, w której zarządzanie staje się wspólną odpowiedzialnością, a celem jest znalezienie najefektywniejszego sposobu osiągania celów biznesowych poprzez satysfakcję pracowników. 

Co nam daje aplikacja? 

  • Zdecydowanie pomaga budować ​kulturę doceniania. A jak wiadomo, doceniani ludzie są bardziej efektywni. 
  • Poprawia ​jako​ść wspó​ł​pracy i komunikację w firmie. 
  • Porządkuje w jednym miejscu wiele tematów.
  • Daje możliwość prowadzenia burz mózgów i tablicy pomysłów. Tym samym przyczynia się do rozwoju firmy. 
  • Pomaga tworzyć kulturę feedbacku.
  • Daje możliwość realizowania firmowych i indywidualnych ​inicjatyw spo​ł​ecznych, proponowania nowych, wybranych przez nas benefitów.
  • A przede wszystkim zwiększa zaanga​ż​owanie i poprawia satysfakcję z pracy. Zdecydowanie 🙂

Kudo Cards, czyli magia miłych słów

Jednym z modułów aplikacji, któremu warto się szerzej przyjrzeć, są karteczki kudos. Kudosy to publiczne wyrażenie uznania. W TeamToolbox mają formę gotowych kart z predefiniowanym tekstem, np. „Dzięki za pomoc”, “Wspaniale”. Przesyłamy je wraz z krótką, odręczną notatką wybranej osobie w ramach podziękowania, pogratulowania, wsparcia itp. Kudosa można przyznać dosłownie za wszystko – zależy to tylko od nagradzającego. Każdy z nas ma do nich dostęp, są publiczne. I każdy każdemu może przesłać kudosa. Nie ma tu znaczenia stanowisko zajmowane w firmie czy przynależność do danego zespołu. Kartki można sobie przyznawać cały czas, nie ma żadnych ograniczeń ilościowych. 

Każdy kudos to zawsze niespodzianka. Tak naprawdę nikt nigdy nie wie, kiedy i za co go otrzyma. Brzmi super, prawda? I tak jest. Każdy kudos jest dla nas niezwykle cenny i budujący. Od listopada #SempaiTeam wysłał w sumie ponad 300 karteczek, w ramach których dziękowaliśmy sobie wzajemnie za bezinteresowną pomoc w prowadzonych projektach, słowa otuchy czy wspólnie wypitą kawę. Przykładowe kartki możecie zobaczyć na grafice poniżej.

TeamToolbox daje także możliwość przyznawania sobie punktów, które następnie można wymienić na nagrody indywidualne, grupowe lub wsparcie inicjatyw charytatywnych, które każdy może zgłosić. Dzięki aplikacji i mobilizacji ekipy, wspólnie udało nam się dotychczas wesprzeć kilka charytatywnych zbiórek. I oczywiście – działamy dalej!

Podsumowując – czy polecamy aplikacje i cały system doceniania?

Jak najbardziej TAK! Do całego przedsięwzięcia podchodziliśmy z dystansem. Liczyliśmy się z tym, że aplikacja może się u nas po prostu nie sprawdzić. Jednak póki co, system cieszy się popularnością. Wysyłamy kartki, regularnie przyznajemy sobie punkty. Apetyt rośnie w miarę jedzenia… a w naszym przypadku chęć na jeszcze większą ilość wysyłanych kartek i ziarenek do rozdawania innym. Chyba zaczęliśmy częściej zauważać, jak wiele razy jesteśmy sobie wdzięczni 🙂 Proste rozwiązanie, a wiele może zdziałać.  

blog

Dużo się u nas dzieje, bądź na bieżąco!